Kontakt Landauer Direct
dosimetri service

GDPR

LANDAUER värnar om din personliga integritet och vill att du som kund eller användare av våra produkter och tjänster skall känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

I samband med införandet av GDPR har vi på LANDAUER uppdaterat och infört ett antal dokument som styr vår verksamhet samt skall underlätta i dina kontakter med oss angående dina personuppgifter. Länkar till dessa återfinns nedan. För frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst på info@landauer.se. Vänligen observera att vissa dokument är generella för alla verksamheter som ingår i FORTIVE och därför på engelska.