Kontakt Landauer Direct
Landauer corporate

Landauer

LANDAUER erbjuder marknadsledande produkter inom monitorering av joniserande strålning för personal och omgivning. Med över 70 års verksamhet i branschen har LANDAUER mycket stor erfarenhet och god kunskap att erbjuda våra kunder.

I oktober 2017 köptes vårt moderbolag Landauer Inc och därmed även vi av Fortive. Vi på LANDAUER ingår numera i gruppen FLUKE Biomedical, för ytterligare information besök gärna www.fortive.com.

Vår utrustning baseras på en egenutvecklad OSL (Optisk Stimulerad Luminiscens) teknik med excellent prestanda vad gäller noggrannhet och pålitlighet. Kontinuerlig vidareutveckling samt fokus på flexibilitet och kundsupport säkerställer LANDAUERs ställning som världsledande inom persondosimetritjänster.

Vi erbjuder tillämpningar inom till exempel persondosimetri, områdesmätningar, samt patientmonitorering. Vårt mål är att vara en världsomspännande föregångare för personlig och offentlig hälsa och säkerhet med avseende på strålmiljö.

COFRACLANDAUER Europe SAS är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) enligt föreskriften SSMFS 2018:9. Vårt laboratorium är även ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 av COFRAC. Ackrediteringens omfattning hittar ni här.