Kontakt Landauer Direct
Kontakt landauer

FAQ – Våra vanligaste frågor

Kontaktuppgifter
info@landauer.se
Telefon: +46 (0) 18 444 56 50

dosimetre
Produkter

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN DE OLIKA DOSIMETRARNA?

Olika dosimetrar används i olika situationer för att mäta och registrera olika typer av strålningspåverkan.

 1. Personlig dosimeter:
  En personlig dosimeter bärs av personer som arbetar med eller är exponerade för strålning som en del av sitt arbete. Dosimetern mäter stråldosen som personen får under en specifik tidsperiod. Personliga dosimetrar bärs vanligtvis på kroppen; tex på bröstet eller midjan, och de ger en kumulativ dosavläsning. Resultatet rapporteras enligt som Hp(10) och Hp(0,07).
 2. Besöksdosimeter
  Besöksdosimetrar är inte kopplade till en individ, utan kan bäras av personer som tillfälligt besöker strålningskontrollerade områden, som entreprenörer, underhållspersonal eller besökare till kärnkraftsanläggningar. Dessa dosimetrar tilldelas individer under deras besök och hjälper till att mäta och registrera deras strålpåverkan under en period. Resultatet från besöksdosimetrar rapporteras inte till det nationella dosregistret. Det rapporteras enligt som Hp(10) och Hp(0,07).
 3. Områdesdosimeter
  En områdesdosimeter används för att mäta strålningsnivåerna på en specifik plats eller plats. Den placeras på en fast position inom det berörda området, som nära en strålkälla eller där strålpåverkan måste övervakas. Områdesdosimetrar mäter och registrerar kontinuerligt strålningsnivåerna i det angivna området och hjälper till att säkerställa att strålningsnivåerna hålls inom tillåtna gränser. Resultatet presenteras som H*(10).
 4. Extremitetsdosimeter
  En extremitetsdosimeter är speciellt utformad för att mäta strålpåverkan på specifika kroppsdelar, som händer, armar eller fingrar, som kan ha en högre risk för exponering på grund av deras närhet till strålkällor. Resultatet rapporteras enligt som Hp(0,07).
 5. Ögondosimeter
  Ögondosimetrar finns i två storlekar för att placeras på olika typer av glasögon eller annan säkerhetsutrustning. Resultatet rapporteras enligt som Hp(3).

VARFÖR HAR DOSIMETRARNA OLIKA FÄRGER?

Dosimetrarna är färgkodade för varje användningsperiod för att undvika förväxlingar.

HUR BESTÄLLER JAG TILLBEHÖR?

För att beställa tillbehör som extra klämmor, remmar eller dosimeterkartor, vänligen skicka ett e-postmeddelande till vår kundtjänst.

VART SKALL JAG PLACERA MIN DOSIMETER?

I Sverige rekommenderas det att placera dosimetern under blyförklädet om ett sådant används. Det innebär att dosimetern skall placeras mellan individens kropp och blyförklädet, med etiketten vänd utåt för enkel läsning.

I Norge rekommenderas det att placera dosimetern utanpå blyförklädet. Det innebär att dosimetern bärs ovanpå blyförklädet, även här med etiketten vänd utåt.

VAD ÄR EN KONTROLLDOSIMETER OCH HUR ANVÄNDER JAG DEN?

En separat dosimeter känd och märkt som en kontrolldosimeter är en extra dosimeter som övervakar strålning som tas emot under transport eller förvaring. När dosimetrarna returneras till LANDAUER för bearbetning och analys subtraheras kontrolldosimetrarnas exponering från varje individuell dosimeters exponering i sändningen för att separera yrkesdosen från bakgrundsexponeringen.

Det är viktigt att kontrolldosimetern som ingår i kontraktet alltid följer sina dosimetrar (under transport till och från LANDAUER).

Viktigt! Använd inte kontrolldosimetern för något annat ändamål. Förvara kontrolldosimetrar borta från strålning, placera den på en neutral plats med dosimetrar av samma typ och användningsdatum när den inte används (förvara inte dosimetrar nära en radioaktiv källa eller i ett röntgenrum).

BAKGRUNDSDOSIMETER

HUR RENGÖR JAG FINGERDOSIMETER?

Följ anvisningarna som finns här.

VAD HÄNDER OM DOSIMETERN BLIR VÅTA?

Dosimetern är motståndskraftig mot en viss mängd fukt/vatten. Den kan dock skadas i en tvättmaskin, beroende på tvättprogrammet och temperaturen.

OM JAG TAPPAR EN DOSIMETER, MÅSTE JAG RAPPORTERA DET?

Om en dosimeter tappas bort eller hittas efter att de andra dosimetrarna har returnerats behöver du inte informera oss. Vänligen returnera den återfunna dosimetern till oss, och vi kommer att fortsätta med valideringsprocessen. I dos rapporten kommer den saknade dosimetern att anges som ”NR”, vilket står för ”Not Received”.

SKA EN ANSTÄLLD SOM ARBETAR PÅ TVÅ OLIKA ANLÄGGNINGAR HA TVÅ SEPARATA DOSIMETRAR?

Ja, den anställda bör ha en separat dosimeter på varje plats. Detta kommer att identifiera vilken anläggning den anställda arbetade på om en dos erhålls.

dosimetre
Rapporter och rapportering

HUR FÅR JAG TILLGÅNG TILL MINA DOSRAPPORTER?

Dosrapporter finns tillgängliga på vår kostnadsfria webbportal, Landauer Direct. Det är möjligt att få dosrapporterna via post, men denna tjänst har en extra administrationsavgift.

HUR LÅNG TID TAR DET ATT FÅ DOSRESULTATEN?

De tider som anges nedan avser det antal arbetsdagar som krävs för att läsa av och analysera dosimetrarna. Tiden räknas från det datum då dosimetrarna inkommit till leverantörens laboratorium. Transportföretagets leveranstid tillkommer till de tider som anges nedan.

Typ av detektor :

 • IPLUS® 5 dagar
 • MONORING® 12 dagar
 • NEUTRAK® 15 dagar
 • VISION® 12 dagar

HUR KAN JAG FÅ TILLGÅNG TILL EN ANSTÄLLDS TIDIGARE EXPOSITIONSHISTORIK?

Var vänlig be den enskilda anställda att erhålla dosrapporterna från Nationella Dosregistret och dela dem med den nya arbetsgivaren. Vi delar aldrig enskilda dosrapporter från tidigare anställningar på grund av GDPR.

HUR LÄNGE KOMMER CONTROL REPORTS ATT VARA TILLGÄNGLIGA I LANDAUER DIRECT?

Dosrapporter från 2014 är för närvarande tillgängliga i LANDAUER Direct. Du kommer att bli informerad i förväg om gamla dosrapporter tas bort. Vi rekommenderar att följa lokala arkiveringsriktlinjer, skriva ut eller ladda ner dessa rapporter från plattformen.

JAG VILL ATT FLER KOLLEGOR FÅR TILLGÅNG TILL DOSE REPORTS OCH LANDAUER DIRECT – HUR GÖR JAG?

På grund av GDPR-regler kräver vi tillstånd och en e-post från den lokala RSO (Radiation Safety Office) eller personen ansvarig för dosrapporter, som godkänner tillgång till LANDAUER Direct för en ny person. Vänligen kontakta oss via e-post och ange kontonummer, fullständigt namn, efternamn och e-postadress för den tilläggsperson som behöver tillgång.

dosimetre
HUR ADMINISTRERAR JAG MITT KONTO OCH ANVÄNDER LANDAUER DIRECT?

HUR ANVÄNDER JAG LANDAUER DIRECT?

Boka ett möte med oss så ger vi dig en kort introduktion via Teams. Du kan också titta på en video på LANDAUER direct – Tutorial – YouTube eller läsa den bifogade guiden.

VAD BETYDER KATEGORI A ELLER B?

Enligt arbetsmiljölagen klassificeras en arbetstagare som, under normala arbetsförhållanden, sannolikt kommer att få en effektiv dos överstigande 6 mSv per år eller en ekvivalent dos som överstiger 3/10 av de årliga exponeringsgränserna som kategori A, annars klassificeras han/hon som kategori B.

HUR BESTÄLLER JAG EN NY DOSIMETER?

Om du redan är kund har du två alternativ för att starta en ny prenumeration med oss:

 1. Via vår webbplattform LANDAUER Direct: Du kan inleda en ny prenumeration direkt genom vår webbplattform. Logga bara in på LANDAUER Direct och följ instruktionerna för att lägga till en ny dosimeter och deltagare.
 2. Kontakta kundtjänst direkt via e-post eller telefon. Vänligen dela inte några personnummer via e-post.

Om du inte har ett aktivt avtal med oss, vänligen skicka oss din förfrågan om en ny prenumeration via e-post.

JAG HAR TAPPAT BORT MIN DOSIMETER OCH BEHÖVER EN NY SNABBT – HUR GÖR JAG?

Följ dessa steg för att lägga till en ny dosimeter:

 1. Skicka ett e-postmeddelande/ta kontakt med oss eller logga helt enkelt in på ditt LANDAUER Direct-konto och följ nedan instruktion,
 2. Välj ”Lägg till ny dosimeter” bland menyalternativen.
 3. Välj användningsperioden för dosimetern från rullgardinsmenyn.

Om användningsperioden infaller inom den nuvarande mätningsperioden eller redan har producerats, betraktas det som en Expressbeställning utan extra kostnad.

Beställningar som skickas in före kl. 11:30 kommer att skickas samma dag i ett eget kuvert.

Om ditt avtal inkluderar en kontroldosimeter skickas den tillsammans med den nya dosimetern.

Kom ihåg att använda och returnera Express-dosimetern tillsammans med kontroldosimetern enligt riktlinjerna.

ÄR DET MÖJLIGT ATT ÖVERVAKA GRAVIDA PERSONER?

Ja, det är möjligt. Följ dina lokala regler angående deras tillåtna dos. Vi kan skapa en särskild avdelning för denna grupp och ställa individuella doslarm enbart för dem. Vänligen kontakta oss på info@landauer.se så hjälper vi dig.

JAG BEHÖVER EN NÖDAVLÄSNING SNABBT – HUR GÖR JAG ?

För att begära nödhantering av ditt paket, följ dessa steg:

 1. Fyll i bifogade formuläret eller ge följande information via e-post:
  a. Fullständigt namn:
  b. Adress:
  c. Kontaktnummer:
  d. E-postadress:
  e. Försändelsens spårningsnummer.
 2. Skicka denna information till oss via e-post och kom ihåg att bifoga en kopia av formuläret med din försändelse. Detta säkerställer en smidig och effektiv hantering av din begäran.
 3. 3Skicka ditt paket över natten och inkludera en kopia av det ovanstående e-postmeddelandet.

Nödhantering tillhandahålls utan extra kostnad och vi står till ditt förfogande.

VAD ANSES VARA EN HÖG DOS?

Individuella omständigheter kan variera när det gäller strålexponering, beroende på faktorer som typen av strålkälla, exponeringens längd och den specifika miljön som är inblandad. För att få korrekta och personliga råd om strålsäkerhet rekommenderas det att kontakta din lokala strålskyddsansvarige (RSO) eller boka ett möte med oss.

FÅR JAG LARM OM JAG FÅR EN HÖG DOS?

Det är möjligt att anpassa din dosgräns under ”Dina larm” och få ett e-postmeddelande om någon deltagare överskrider den inställda dosgränsen. Ett e-postmeddelande med deltagarnummer och dosresultat skickas efter validering. Detta gör att du kan hålla dig informerad om din strålexponering och vidta nödvändiga åtgärder baserat på den mottagna informationen.

HUR RETURNERAR JAG MIN DOSIMETER?

Vänligen returnera dosimetrarna i ett väl förslutet och vadderat kuvert eller paket inom 30 kalenderdagar efter användningsperioden till nedanstående adress. För Norge erbjuder vi returfrakt med DHL och digital proforma.

 • Returadress för svenska kunder: Landauer Nordic, Box 16, 427 21  Billdal – SVERIGE
 • Returadress för norska kunder:
  Landauer Nordic
  Björklundabacken 10
  436 57 Hovås, Sweden
  Attention: Jakob Gustavsson

dosimetre
ÖVRIGT

VAD ÄR EN RSO ELLER STRÅLSKYDDSANSVARIG?

RSO står för Radiation Safety Officer (strålskyddsansvarig) och är en person som ger råd till arbetsgivaren om strålskydd.

RSO kan också utses av arbetsgivaren och samarbetar med företagshälsovårdsläkaren. Hen ser till att utrustning, processer och arbetsorganisation håller individuell och kollektiv yrkesmässig exponering för joniserande strålning så låg som möjligt (ALARA).

För detta ändamål utför RSO riskanalyser. Mätningsresultaten definierar deltagarkategorin (A eller B) och typen av dosimetrar.

När det gäller dosimetri har RSO följande uppgifter:

 1. Säkerställa efterlevnad av skyddsåtgärder mot joniserande strålning.
 2. Identifiera situationer eller arbetsmönster som kan leda till exponering för arbetstagare.
 3. Utveckla och genomföra en nödåtgärdsplan.
 4. Delta i utbildningen av exponerade arbetstagare.

VAD ÄR ALARA?

ALARA står för ”Så lågt som skäligt och möjligt”. Det är en princip inom strålskydd som syftar till att minimera strålexponeringen för individer och miljön. ALARA-principen bygger på förståelsen att även små mängder strålexponering kan potentiellt öka risken för skadliga effekter.

Genom att tillämpa ALARA optimeras strålskyddsåtgärder genom användning av skärmningsmaterial, upprätthållande av säkra avstånd, begränsning av exponeringstid och användning av lämpliga säkerhetsprotokoll och utrustning. Genom att följa ALARA-principerna kan strålexponeringen minimeras samtidigt som de nödvändiga målen för den specifika tillämpningen uppnås.