Kontakt Landauer Direct

Coronaviruset

coronavirus

Information till användare med anledning av coronaviruset

Till att börja med vill vi tacka all dedikerad personal som håller vårt land igång i dessa inte helt enkla tider.

Vid leverans är inte dosimetrarna steriliserade eller desinficerade. De ligger i skal vilka är engångsprodukter och huvuddelen av hanteringen sker maskinellt men viss manuell hantering kan inte undvikas. För alla dosimetrar gäller att de kan torkas av med t.ex. handsprit eller våtservetter vilka är impregnerade med t.ex. perättiksyra eller annat desinfectionsmedel.

Vissa dosimetrar, såsom ring, handled/arm och ögondosimetern Vision kan våtsteriliseras och skrubbningsdesinficeras. Förslag till hantering och produkter finns i produktdatabladet Ringdosimeter – desinficering i fliken Dosimetriservice.

Leveransinformation

På grund av begränsningar hos speditörer kan leveranser av dosimetrar bli något försenade i jämförelse med under normala förhållanden. Om era dosimetrar inte ankommit i god tid innan det är dags att byta var vänliga avvakta ett par dagar in i nya mätperioden innan ni kontaktar oss och efterlyser. Det fungerar utmärkt att använda en dosimeter ett par dagar in i nästa mätperiod så skicka inte tillbaka använda dosimetrarna innan ni mottagit nästa mätperiod.