Strålningsövervakningsutrustning

LANDAUERs läsare möjliggör en snabb avläsning och utvärdering av alla OSL-baserade dosimetrar. Därmed kan organisationer upprätthålla sina egenutvecklade och ackrediterade dosimetriprogram och patientmätningar.

  • Våra bärbara läsare kan lätt transporteras dit behov av snabb avläsning finns
  • Stationära läsare finnns tillgängliga för medel- och högvolyms dosimetriprogram
  • Våra produkter ger kunder möjlighet att ha sitt eget dosimetrilab, eller låta landauer sköta den ackrediterade doshanteringen och samtidigt ha möjlighet till att genomföra egna kompletterande mätningar.
  • För prisinformation, vänligen kontakta LANDAUER

Länkar till våra produkter