Välkommen2018-12-21T14:57:31+00:00

LANDAUER tillhandahåller produkter
och tjänster inom persondosimetri.

LANDAUER erbjuder marknadsledande produkter inom monitorering av joniserande strålning för personal och omgivning. Med över 55 års verksamhet i branschen har LANDAUER mycket stor erfarenhet och god kunskap att erbjuda våra kunder. Kontinuerlig vidareutveckling samt fokus på flexibilitet och kundsupport säkerställer LANDAUERs ställning som världsledande inom persondosimetritjänster.

Vi har genomfört en enkät bland våra kunder men tar gärna emot ytterligare åsikter via den webbaserade enkäten. För att komma till den webbaserade enkäten vänligen använd följande länk: Enkät

LANDAUERs globala säljverksamhet och servicepartners