Välkommen2019-12-30T10:46:35+00:00

LANDAUER tillhandahåller produkter
och tjänster inom persondosimetri.

LANDAUER erbjuder marknadsledande produkter inom monitorering av joniserande strålning för personal och omgivning. Med över 55 års verksamhet i branschen har LANDAUER mycket stor erfarenhet och god kunskap att erbjuda våra kunder. Kontinuerlig vidareutveckling samt fokus på flexibilitet och kundsupport säkerställer LANDAUERs ställning som världsledande inom persondosimetritjänster.

LANDAUERs globala säljverksamhet och servicepartners