Kontakt Landauer Direct

Olympics Games – Shipping and Receiving dosimeters

I sommar börjar de olympiska spelen i Frankrike och vi förväntar oss därför störningar gällande transporterna, detta kan komma att påverka frakt och mottagning av dina dosimetrar, från 15 juli till 15 september.
Vi ber er att vänligen att göra era beställningar så tidigt som möjligt. Vi rekommenderar också att beställa extra besöksdosimetrar att använda vid behov.

Ett stort tack på förhand för ert tålamod med att få dosresultaten under denna speciella period.

Har ni frågor eller funderingar så hjälper vi er gärna tll! Ni når oss på mejl och telefon: info@landauer.se eller + 46 18 444 56 50.

Med en önskan om en fin sommar!


With the Olympic Games taking place in France this summer, we’re anticipating disruptions to transport, affecting the shipping and receiving of your dosimeters, from July 15th to September 15th.

Therefore, we kindly ask you to please place your additional orders as early as possible. We also recommend ordering extra visitor dosimeters to use if necessary.

Thank you in advance for your patience to get the results during this special period.

Trusting in your understanding, we thank you for your loyalty and remain at your disposal at info@landauer.se or by phone + 46 18 444 56 50.

We wish you a nice summer!