Kontakt Landauer Direct

Landauer Nordic Holdings AB har flyttat!

Landauer Nordic Holdings AB har flyttat!
Ny leverans- och besöksadress är Box 16, 427 21 Billdal, Sverige.
Vänligen använd ovan angivna adress då vi tyvärr ej längre kan ta emot försändelser till vår gamla adress i Uppsala.

På svenska >> Läs mer

In english >> Learn more

 

Ackreditering

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har godkänt LANDAUER Nordic att bedriva dosimetri verksamhet i Billdal. SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), har sedan tidigare ackrediterat LANDAUER Nordic i Billdal för provning enligt ISO/IEC 17025.

Landauer Nordic Holdings AB är ett ackrediterat laboratorium enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Vår ackreditering täcker avläsning av doser från vår båldosimeter (InLight® OSL) samt extremitetsdosimetrar för hand/arm (InLight® OSL). De övriga dosimetertyper som vi erbjuder utvärderas av Landauer Europe SAS vilka är ackrediterade av COFRAC enligt NF EN ISO/CEI 17025 för dessa mätmetoder. Vårt ackrediteringscertificat hittar ni här.

LANDAUER Nordic flyttar till Billdal, och ansluter sig till RaySafe™ och Fluke® Biomedical, hälsodivisionen inom Fortive i samma lokaler, vilka sätter grunden för ett skandinaviskt center för strålsäkerhet. Denna centrering av medarbetare innebär att mer än 100 anställda, inklusive fysiker som är experter på strålning, forskare och produktutvecklare nu kan förse dig med ytterligare tjänster och lösningar.

Vad innebär detta för dig

Från och med nu ska du skicka dina brev och paket till följande adress:

LANDAUER
Box 16
427 21 Billdal
Sverige

Våra telefonnummer och e-postmeddelanden förblir oförändrade:

Kundservice
Tel.: +46 (0) 18 444 56 50
E-post: info@landauer.se

Administrativ information förblir densamma.

 

Accreditation

The Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (SWEDAC) has accredited the Billdal laboratory. With the Swedish Radiation Safety (Strål Säkerhets Myndigheten – SSM) approving it, our operations can move from Uppsala to Billdal. SWEDAC accreditation is a formal recognition of competence, impartiality and consistent operation in accordance with ISO 17025.

Landauer Nordic Holdings AB is an accredited laboratory in accordance with SS-EN ISO / IEC 17025. Our accreditation covers the reading of doses from our body dosimeter (InLight® OSL) and extremity hand / arm dosimeters (InLight® OSL). The other dosimetry services we offer are evaluated by Landauer Europe SAS which are accredited by COFRAC in accordance with NF EN ISO / CEI 17025 for these measurement methods. You can find our accreditation certificate here.

The relocation of LANDAUER Sweden team to Billdal to join RaySafe™ and Fluke® Biomedical, the Fortive health division, leads to the development of a Scandinavian Center of Excellence for radiation safety. This combination of talent joins more than 100 employees including radiation expert physicists and scientists and product developers to provide you with additional services and solutions.
We hope you and your employees are keeping well and thank you for your continued business.

What this means for you

From now, you should send your letters and parcels at the following address:

LANDAUER
Box 16
427 21 Billdal
Sweden

Our phone numbers and email remain unchanged:

Customer Service
Tel.: +46 (0) 18 444 56 50
Email: info@landauer.se

Administrative information remains the same.