GDPR2020-01-27T14:35:09+00:00

Om GDPR

 

LANDAUER värnar om din personliga integritet och vill att du som kund eller användare av våra produkter och tjänster skall känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I samband med införandet av GDPR har vi på LANDAUER uppdaterat och infört ett antal dokument som styr vår verksamhet samt skall underlätta i dina kontakter med oss angående dina personuppgifter. Länkar till dessa återfinns nedan. För frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst på info@landauer.se. Vänligen observera att vissa dokument är generella för alla verksamheter som ingår i FORTIVE och därför på engelska.